Pasování na čtenáře

13.5.2019 v dopoledních hodinách pro 1. třídy ZŠ.

Do Městské knihovny i letos zavítali statečný rytíř a spanilá princezna. Jako každý rok se tu setkali s prvňáčky ze ZŠ Javornického u slavnostní příležitosti - pasování na čtenáře. Akt pasování začal čtením krátkých básniček, díky němuž rytíř s princeznou zjistili, jaké už mají děti čtenářské dovednosti. Poté přišla na řadu pasovací řeč a složení slibu řádu čtenářského. Děti v něm stvrdily, že se ke všem knížkám budou chovat vždy slušně a s úctou. Závěrečnou tečkou slavnostního dopoledne je samotné pasování rytířem na opravdového čtenáře. Jako upomínku na tento den předala princezna dětem pamětní medaile a drobný dárek.


Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362