Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá na 12 měsíců:

Dospělí 120,- Kč
Děti do 15 let 50,- Kč
Děti předškolní zdarmaII.Sankční poplatky


1.Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:
manipulační poplatek 20,- Kč

2.Poplatek z prodlení
a) Poplatek z prodlení (u AV-medií)
za každý další započatý výpůjční den po ukončení výpůjční lhůty za 1 hudební nosič
CD, MP3  5,- Kč
MG, LP  5,- Kč
b) Poplatek z prodlení (knihy, časopisy, CD-ROM) 10,- Kč

3.Vymáhání nevrácených výpůjček
Nezávisle na úhradě poplatků z prodlení může knihovna vymáhat vrácení děl půjčených mimo budovu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce ředitelské, následuje vymáhání právní cestou.
1. upomínka 15,- Kč
2. upomínka (po uplynutí 15 dnů po 1. upomínce) 30,- Kč
3. upomínka (po uplynutí 15 dnů po 2. upomínce) 60,- Kč
4. ředitelská upomínka – doporučený dopis (15 dnů po 3. upomínce) 120,- Kč
Za agendu, spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč

4.Náhrada všeobecných škod
Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991,442, odst.2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.Při poškození, zničení nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:
a) uvedení do původního stavu (opatřit neporušený výtisk téhož díla ve stejném vydání v přiměřené vazbě)
b) pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady čtenáře)
c) výjimečně dodání jiného díla – o vhodnosti náhrady rozhoduje vedoucí knihovny
d) finanční náhrada
Při všech náhradách je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části (např.ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla). Při náhradách stanovených v bodech c), d), je čtenář povinen zaplatit ještě manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za jedno dílo (rozumí se l knihu) a 20,- Kč za jeden časopis - za úkony spojené s likvidací škody.
Za škody způsobené na ostatním majetku městské knihovny odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.
Poškození obalu-knihy, periodika,CD,MG,čárového kódu 10,- Kč.III. Služby za úhradu


1. Výpůjčky AV-média

(výpůjční doba 2 týdny)
CD, MP3 15,- Kč
MG-kazety 5,- Kč
   

2. Reprografické služby
Za jednotlivé druhy kopií účtuje knihovna následující poplatky:
1 strana A4 2,- Kč
1 oboustranná A4 3,- Kč
1 strana A3 3,- Kč
1 oboustranná A3 5,- Kč

3. Další služby
Za jednorázovou absenční výpůjčku (1 kniha) 30,- Kč
Za MVS vyžádanou čtenářem MěK se vybírá poplatek (odeslání žádanky,administrativní úkony, poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty
Za MVS vyžádanou jinou knihovnou - 1 zásilka do 3 ks dokumentů (administrativní úkony a poštovné) skutečné náklady dle sazebníku České pošty

4.Internet
30 minut/osoba/den zdarma
každá další započatá minuta 1,- Kč

Tiskové výstupy:
Černobílý tiskA4 3,- Kč
   
   


Platné od 15. května 2015

 

Ing. Dagmar Sabolčiková
ředitelka Vysokomýtské kulturní o.p.s

   

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý  8:00 - 15:30 -
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí  - 12:00 - 17:00
Úterý  - 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 -
Čtvrtek  zavřeno
Pátek - 13:00 - 17:00

Přihlášení do čtenářského konta


Oddělení pro dospělé, zvuková knihovna

Bc. Barbora Jánová 778 724 360
Petra Příhodová 778 724 360

 

 

Oddělení pro dětské čtenáře, katalogizace, vedoucí knihovny

Daniela Halousková 778 724 361
  770 153 401

 

 

Středisková knihovna, MVS

Dana Svatošová 778 724 362