Pasování prvňáčků na čtenáře

11.5.2018 v dopoledních hodinách pro 1. třídy ZŠ.

Děti předvedly své čtenářské dovednosti a po složení slibu byly rytířem slavnostně pasovány na čtenáře. A byla tu i princezna..

 


Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362