Ať nám slunce svítí

... je název zpěvníku pro mateřské školy autorů Jana Klímy a Olgy Mrázové, který v předvánočním čase vydala společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. Inspirací pro toto společné dílo byl autorům dětský pěvecký sbor Karosáček, který je historicky velmi úzce spjat s Mateřskou školou Slunečná ve Vysokém Mýtě.  "Jeho působení, obnovované každý rok s nově příchozími zpěváčky, potvrdilo a až dosud potvrzuje, že rozvíjení hudebnosti a emocionality je mimořádně důležitým vkladem do příznivého citového, rozumového i motorického rozvoje dětí", dodávají v úvodu zpěvníku oba autoři, přičemž jej jednohlasně uzavírají větou: " Tak ať písně zní a slunce nám svítí!", která je  v době,  ve které se nyní společně nacházíme, zároveň velkou nadějí pro nás všechny pro dny budoucí.

Společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. děkuje sponzorům - Městu Vysoké Mýto a společnosti IVECO Czech Republic, a. s., za významnou finanční podporu.

Zpěvník je možné zakoupit nebo nechat zaslat na dobírku na Turistickém informačním centru ve Vysokém Mýtě (tel. 465 466 112, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

AŤ NÁM SLUNCE SVÍTÍ

Zpěvník pro mateřské školy Mateřská škola – nyní MŠ Slunečná – vznikla v roce 1968 ve Vysokém Mýtě pro děti zaměstnanců podniku Karosa, dnešního závodu Iveco Czech Republic na výrobu autobusů. Deset let poté, ve školním roce 1978-1979 založila paní učitelka Marcela Klímová ve školce dětský pěvecký sbor nazvaný příhodně Karosáček. Jeho působení, obnovované každý rok s nově příchozími zpěváčky, potvrdilo a až dosud potvrzuje, že rozvíjení hudebnosti a emocionality je mimořádně důležitým vkladem do příznivého citového, rozumového i motorického rozvoje dětí; hudba, zpěv, hra na jednoduché nástroje, rytmus a pohyb děti baví, a tak je rozvoj dětského ducha přirozený a radostný. V prvních dobách existence Karosáčku nebylo mnoho vhodných písniček, a tak se repertoár postupně doplňoval skladbami, které psal pro děti Jan Klíma s využitím textů českých básníků. Nástupkyně zakladatelky Olga Mrázová shromáždila soubor těchto originálních skladeb. Jejich autor je upravil do jednotné podoby. Ta obsahuje zpěvní hlas, klavírní doprovod, který většinou podporuje hlavní zpěvní melodii, akordové značky usnadňující orientaci v harmonii a navíc doplňující hlas sopránové zobcové flétny.

Zpěvník využijí tvůrčím způsobem učitelky, které budou s dětmi pracovat a zpívat. Hlasový rozsah písní není velký, přesto je dobré uvést nácvik každé písně nenáročným hlasovým a dechovým cvičením, které zaručí co možná nejpřesnější intonaci. Samotnou realizaci je třeba přizpůsobit momentálním podmínkám a možnostem. Někteří nejstarší žáci zvládnou part zobcové flétny psaný ve snadné úpravě; není úplně nezbytné flétničku zapojovat, s ní ovšem dostává provedení další barvu. Klavírní doprovod, tak jak je napsaný, není striktně závazný; je možné ho případně zjednodušit s využitím vepsaných akordových značek. Konečnou podobu písničky doporučujeme doplnit dalšími jednoduchými hudebními nástroji, zejména bicími neladěnými (ozvučná dřívka, tamburína, prstové činelky, bubínky) i laděnými (dětské metalofony), hrou „na tělo“, pohyby zdůrazňujícími rytmus, případně sóly či střídáním skupin zpěváků tam, kde to písnička dovoluje a kde se mohou uplatnit nadané děti. Finální účinek ovlivní také promyšlené tempo a dynamika. Pro dotvoření každé písničky se tedy otvírá široký prostor.

Paní Vlasta Hottmarová připojila pěkné obrázky. Ty ilustrují příběhy obsažené v textech a navíc dětem mohou posloužit jako omalovánky.

Paní Olga Mrázová podpořila sbormistry(ně) melodií písní i jejich doprovodem. Naskenování QR kódu získáte odkaz na ULOŽTO, ten zkopírujte/přepošlete na počítač, otevřete odkaz k písním a ty pak uložit v počítači.

 Jsme přesvědčeni, že naše původní, věku i mentalitě přizpůsobené písničky obohatí repertoár sborů předškolních dětí a že si uchovají trvalou popularitu nejen tam, kde se osvědčily a kde už dětem i jejich posluchačům udělaly radost.

 Tak ať písně zní a slunce nám svítí!

Jan Klíma

 Olga Mrázová

Provozní doba - letní prázdniny

Oddělení pro dospělé

Pondělí  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00 
Středa  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
Čtvrtek  zavřeno
Pátek zavřeno

 

Oddělení pro děti

Pondělí  13:00 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00
Středa  13:00 - 17:00 
Čtvrtek  zavřeno
Pátek zavřeno

Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362