Jaká je současná literatura pro ženy? Naše knihovna byla součástí studentského výzkumu

Knihovny a studenti patří odedávna k sobě. A nic na tom nezměnila ani moderní doba a internetové vyhledávače. V knihovnách s tisíci svazky studenti vždy najdou odpovědi na své otázky, informace a podklady pro své práce. Díky meziknihovní výpůjční službě, která zajistí i to, co v dané knihovně chybí, je pomyslná knihovní informační studna prakticky bezedná. 

Někdy jsou knihovny nejen zdrojem informací, ale také cílem studentských seminárních, bakalářských či diplomových prací. A ta naše není výjimkou. V loňském roce se na nás obrátila Lucie Pfeiferová, která ve své bakalářské práci píše o oblíbených spisovatelkách. S pomocí knihovního programu jsme jí poskytli statistická data ohledně preferencí a výpůjček našich čtenářů. Nyní můžeme s potěšením část jejího výzkumu zpřístupnit i vám.

A je to zajímavé čtení. Studentská práce ukazuje, jak se literatura pro ženy v poslední době proměnila. Romány určené krásnější polovině lidstva už nejsou jen oblíbenou i zatracovanou červenou knihovnou, ale jde o hodnotnou literaturu, která se - někdy vážně a někdy vtipně - zamýšlí nad aktuálními tématy. Přijměte tedy ukázku z práce nejen jako zajímavý pohled na současnou literární tvorbu, ale zároveň jako knižní tipy, třeba na letní dovolenou. 

DESET NEJOBLÍBĚNŠJCÍH AUTOREK A JEJICH NEJČTENĚJŠÍ DÍLA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE VYSOKÉM MÝTĚ

                Autorky si prošly dlouhou cestou, než se dostaly k psaní svých příběhů. Ve své bakalářské práci Recepce literárního díla jsem se právě literaturou psanou ženami zabývala. Na základě informací poskytnutých z databáze Městské knihovny ve Vysokém Mýtě jsem mohla zjistit, jaké autorky se u nás vypůjčují nejvíce. Zaměřila jsem se také třeba i na to, zda si knihu vypůjčují více muži nebo ženy a o jakou věkovou kategorii se jedná. Asi nebude překvapivé, že zastoupení mužských čtenářů zde bylo opravdu minimální.

            Deset nejvíce půjčovaných knih, jejíchž autorkou je žena, mělo ale velice pestré zastoupení a tématem se neopírala pouze o typická ženská témata, která by mohla zajímat pouze ženské čtenářky. Seznam knih byl následující:

1. Než jsem tě poznala – Jojo Moyes

2. Bábovky – Radka Třeštíková        

3. Kroky vraha – Michaela Klevisová          

4. Hana – Alena Mornštajnová        

5. Palomino – Danielle Steel

6. Ve vyšších kruzích – Viveca Sten 

7. Vlnobití: Žena dvou mužů 1. díl – Vlasta Javořická         

8. Panský dům: Počátek rodinné ságy – Anne Jacobsová   

9. Manželé odvedle – Shari Lapena  

10. Geniální přítelkyně – Elena Ferrante

            (každá z knih byla vypůjčována do 15. května roku 2020)

           

            Mezi deseti nejoblíbenějšími knihami autorek v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě se objevuje převážně novější tvorba vydaná po roce 2000. Ovšem v případech knihy Palomino od Danielle Steelové a Vlnobití: Žena dvou mužů od Vlasty Javořické se jednalo o starší tvorbu z let 1981 a 1934. Své čtenáře knihy našly převážně mezi ženami. Zastoupení mužů bylo opravdu malé. Největší počet měli u knihy Kroky vraha od Michaely Klevisové, tedy u detektivního příběhu z českého prostředí. V případě knihy Panský dům: Počátek rodinné ságy od Anne Jacobsové si tento titul nezapůjčil ani jeden muž. Detektivní příběhy nejsou stereotypně zařazovány jen pro ženy. Navíc ústředním tématem bývá převážně vražda a proces vyšetřování než mezilidské vztahy, tudíž není překvapivé, že si zrovna knihu od M. Klevisové vypůjčilo ze seznamu nejvíce mužů. Naopak kniha druhá obsahuje typické znaky červené knihovny, kterým se muži spíše vyhýbají.

            Zbylé knihy jsou velice specifické tématem a každá nabízí úplně něco jiného. Není pochyb o tom, že každá kniha je originální. Má jiný děj, jiné postavy, je zasazena do různých kontextů doby apod. Určité motivy a aspekty jsou si ale ve většině knih podobné. Ve všech případech se jednalo o romány pro ženy. Myslím si, že právě tato skutečnost má na svědomí to, že mužské zastoupení čtenářů bylo ve srovnání se čtenářkami opravdu nízké.  Jsou zde ale i obsažena díla, jejíchž tématem jsou tragické události, jako je život na vozíčku nebo život za tyfové epidemie a druhé světové války.  Objevuje se tu také otázka asistované sebevraždy nebo popis života během padesátých let v Itálii. I když jsou autorky ženy a hlavní postavy také, tak témata ženskou literaturu přesahují. V seznamu jsou zastoupeny také dva detektivní příběhy a jeden thriller. Za oddechové čtení by se daly brát Bábovky od Radky Třeštíkové, ale i Palomino od Danielle Steel, i přes to, že protagonistka skončí s tělesným postižením. Příběh totiž končí dobře a dějová linka je milostná. Román Hana se opírá převážně o skutečné historické události a dalo by se říct, že svým tématem nejvíce ze seznamu vybočuje. U společných znaků můžeme zmínit to, že příběh byl převážně o ženách a ženami vyprávěn.

                Předpokládala jsem, že se zájem čtenářek bude orientovat na oddechovou literaturu typu love story, což se nepotvrdilo. Řada titulů pojednávala o vážných tématech. Kniha Bábovky předává komplikace každodenního života s lehkostí a nadsázkou, až nám pak přijdou komické. Detektivní příběhy společně s thrillerem splňovaly svůj účel. Řešení případů a postupné rozuzlování může být pro někoho odpočinkové. Celkově je ale seznam velice rozmanitý a myslím si, že se neopírá o čistě ženská témata a už vůbec ne o klišé. Úroveň příběhů je vysoká a tématem nejsou pouze milenecké vztahy.

            Na závěr bych ráda uvedla, že tituly obsažené v seznamu nejsou typickou literaturou pro ženy a velká většina nespadá do žánru červené knihovny. Do podvědomí návštěvníků knihovny se tak dostaly autorky, jejichž psaní je originální a tematicky velice rozmanité. Je tu přítomen posun a zvednutá laťka průměru, neboť tu máme autorky, které svůj střed zájmu nesměřují pouze na milostné zápletky, ale i na události z historie a na danou dobu, těžká životní témata a strasti. Došlo k posunu i v tom co čtenáři, a hlavně čtenářky, chtějí číst. Důvodem může být skutečnost, že se buď zvedla laťka průměru, nebo se literatura psaná ženami a její témata značně proměnila.

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  8:00 - 18:00
Úterý  7:00 - 15:00
Středa  8:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 8:00 - 17:00

 

 

Oddělení pro děti

Pondělí  12:00 - 17:00
Úterý  13:00 - 17:00
Středa  08:00 - 12:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé čtenáře, Meziknihovní výpůjční služby, vedoucí knihovny

Bc. Petra Příhodová

778 724 360

  770 153 401

  

Oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční služby, zvuková knihovna, katalogizace

Daniela Halousková 778 724 360

  

Oddělení pro dětské čtenáře, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

Bc. Barbora Jánová 778 724 361

 

Středisková knihovna, výpůjční služby

Dana Svatošová 778 724 362