Tvorba žáků Speciální základní školy na podzimní a zimní témata

Na podzim rádi využíváme  přírodniny, recyklát a jiný odpadový materiál a nedevastujeme živou přírodu (bereme jen již spadané věci). Uvědomujeme si závazek a naši živoucí příslušnost k planetě Zemi. 
Současně zařazujeme často skupinovou tvorbu z důvodu zvýšení sociálních kompetencí dětí a preferujeme akční malbu, při níž prožitek z činnosti stavíme nad výsledek. Výtvarné techniky využíváme jako techniku k sebe-prožívání a jako vyjadřovací prostředek. Mimo jiné se jedná o určitý kooperační nástroj, který je úzce provázán s všeobecně známou a často diskutovanou inkluzí a individualitou každého jedince ve skupině při kolektivní tvorbě. 
V zimě používáme přízi a látky, abychom do pocitů dostali hřejivost a připomněli si, jak dokážeme být i v mrazivém počasí vřelí z podstaty srdce. V knihovně zanecháme svou stopu - a to doslova, neboť budeme pracovat s otiskem boty. 
Z technik využijeme frotáž, obtisky, práci se šablonami, barvami a hřejivým slovem.

Výstava trvala od 1.11 do 31.12.

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý  7:00 - 14:30 -
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí  - 12:00 - 17:00
Úterý  - 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 -
Čtvrtek  zavřeno
Pátek - 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé, zvuková knihovna

Bc. Barbora Jánová 778 724 360
Petra Příhodová 778 724 360

 

 

Oddělení pro dětské čtenáře, katalogizace, vedoucí knihovny

Daniela Halousková 778 724 361
  770 153 401

 

 

Středisková knihovna, MVS

Dana Svatošová 778 724 362