Výběrové řízení

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto

vypisuje výběrové řízení na pozici

UKLÍZEČKA

Požadované předpoklady:

  • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),

  • plná svéprávnost, bezúhonnost, základní vzdělání,

  • flexibilita, iniciativa, odpovědnost, pečlivost,

  • předpokládaný termín nástupu 16. 7. 2018

Charakteristika místa:

Zajišťování úklidu v prostorách budov VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s.

Přihlášky se podávají v písemné formě do 4. července 2018 do 15.00 hodin na Turistické informační centrum, nám. Přemysla Otakara II. 96, 566 01 Vysoké Mýto nebo poštou na adresu M-klub, Litomyšlská 71, 566 01 Vysoké Mýto. Přihlášku podejte v zalepené obálce s textem „Výběrové řízení – uklízečka – NEOTVÍRAT“.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,

  • čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude v případě přijetí do pracovního poměru doplněné výpisem z RT,

  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Více info na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel.: 739 067 436

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Ve Vysokém Mýtě dne 11. června 2018

                                                                                                                             Ing. Dagmar Sabolčiková

                                                                                                                                 ředitelka společnosti

Provozní doba

Oddělení pro dospělé

Pondělí  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý  8:00 - 15:30 -
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek  zavřeno
Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí  - 12:00 - 17:00
Úterý  - 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00 -
Čtvrtek  zavřeno
Pátek - 13:00 - 17:00

Přihlášení do čtenářského konta


Oddělení pro dospělé, zvuková knihovna

Bc. Barbora Jánová 778 724 360
Petra Příhodová 778 724 360

 

 

Oddělení pro dětské čtenáře, katalogizace, vedoucí knihovny

Daniela Halousková 778 724 361
  770 153 401

 

 

Středisková knihovna, MVS

Dana Svatošová 778 724 362